• Tjenester

  Slektsforskning & Familiegjenforening

  Enkle slektstrær

  Hvem var mine besteforeldre?

  Lurer du på hvor dine besteforeldre kom fra, deres liv og slekt?
  Hvor bodde de, hva jobbet de med og hvilke livsforhold levde de under?

   

  Ønsker du å gi bort en gave, eller ønsker et eget slektstre, er dette vår anbefalte løsning for deg. Oppsettet kommer i form av tekst i et digitalt dokument (PDF).

   

  Pris: 3 500,- (inkl. mva)
  Tid: 5 timer

  Omfattende slektstrær

  Hvem var mine forfedre?

  Har du allerede kjøpt vår pakke for enkle slektstrær og fått en delvis oversikt over familien? Kanskje du har gjort slektsforskning på egenhånd? Da er vårt tilbud med omfattende slektstrær en løsning som kan gi deg nye svar og ytterligere informasjon.

   

  Om du har gjort slektsforskning på egenhånd anbefaler vi at du setter opp informasjonen du har funnet i et enkelt og forståelig oppsett, slik at vi får hjulpet deg på best mulig måte.

   

  Oppsettet kommer i form av tekst i et digitalt dokument (PDF).

   

  Pris: 6 500,- (inkl. mva)
  Tid: 10 timer

  Oppsporing av arvinger i arveoppgjør

  Ukjent arving?

  Vi bistår tingretter og bobestyrere med oppsporing av arvinger. I en del dødsfall hvert år er det ingen kjente arvinger. Berettigede arvinger til dødsbo kan være komplisert og utfordrende for bobestyrere å finne ut av på egenhånd.

   

  Vi har lang erfaring og kompetanse på oppsporing av personer gjennom taktisk etterforskning og slektsforskning.

   

  Pris: Ta kontakt for uforpliktende pristilbud

  Tid: N/A

  Oppsporing av bortkomne personer

  "Hvor blei hu av?"

  Skal du arrangere klassefest og er på jakt etter tidligere klassekamerater? Eller søker du en bortkommen far eller bror?

   

  Vi har lang erfaring og kompetanse på oppsporing av bortkomne personer gjennom taktisk etterforskning og slektsforskning.

   

  Pris: 3 500,- (inkl. mva)

  Tid: 5 timer

 • Slektsbok eller grafisk utformet slektstre?

  Vi kan bistå med videreformidling av kontaktinformasjon til trykkeri og grafisk designer som utformer slektstrær, innbydende invitasjoner og brosjyremateriell til for eksempel slektsstevne.

×
Terms & Conditions
SALGSVILKÅR

DEL 1

1. Personopplysninger
Alle personopplysninger behandles fortrolig og i henhold til norsk lov.

2. Salg av opplysninger
Vi utfører alle oppdrag som konsulenter. Du betaler for en tjeneste som vi utfører. Vi garanterer ikke for resultatet (f.eks. at personen du undersøker ikke eksisterer) og vi refunderer ikke beløpet du har innbetalt hvis jobben er utført (dvs. vi har brukt tiden til å gjøre undersøkelsen(e) for deg).

3. Sakens utfall
Det gis ingen garanti for sakens utfall eller resultat. Dette selv om det anbefales at saken etterforskes slik det er beskrevet i en oppdragsavtale.

4. Fakturering
Beløpet forfaller umiddelbart til betaling før oppstart av oppdraget.

5. Beregning av salær
Vi fører fortløpende arbeidsliste som oppdragsgiver på anmodning kan få oversendt.
I tillegg til salær dekkes alle utgifter og gebyrer (relatert til utføring av oppdraget) av oppdragsgiver.
Ved betaling etter forfall bergnes den til enhver tid gjeldene forsinkelsesrente. Ved utstedelse av betalingsvarsel og/eller inkassovarsel påløper purregebyr.
Undertegnede erklærer herved at er gjort kjent med, er inneforstått og godtar alt innhold i denne kontrakten.


DEL 2

6. Oppsigelse av avtaler
Oppdragsgiver kan når som helst ubegrunnet si opp avtalen, men forskuddsbetaling vil ikke refunderes (les: tilbakebetalt). Oppdragsgiver forplikter seg ikke til å automatisk forlenge varigheten av oppdraget.
Oppdragstaker kan når som helst ubegrunnet si opp avtalen. Forskuddsbetalt salær (med alle utlegg og kostnader trukket fra) for timer som ennå er utestående, skal refunderes oppdragsgiver innen fire (4) uker.

7. Uriktige eller tilbakeholde opplysninger
Det forutsettes at oppdraget kan avbrytes umiddelbart dersom oppdragsgiver har tilbakeholdt opplysninger og/eller gitt ukorrekte/usanne opplysninger. Den avtalte prisen og beløpet for denne sak skal betales i sin helhet. Forskuddsbetalinger vil ikke bli refundert.

8. Taushetserklæring
Oppdragsgiver og oppdragstaker har taushetsplikt om oppdraget og innholdet i denne avtalen. Oppdragstaker kan oppgi nødvendig informasjon om oppdraget og oppdragsgiver hvis dette er påkrevet ved innhenting av informasjon fra tredjepart.
Taushetserklæringen oppheves ved dødsfall for oppdragstaker og oppdragsgiver hvis oppdraget kan relateres til dødsfallet.

9. Konsulenttjenester og produkter
Ved salg av konsulenttjenester i forbindelse med produkter, brytes produktgarantien og dermed brytes også retten til å bytte- eller få produktet reparert. Nordlys Etterforskning er ikke ansvarlig for produktet, og varen leveres "som den er" ("as is"). Produktet må ikke brukes til å bryte norsk lov. Kjøper er selv ansvarlig for å sette seg inn i lover og regler.

10. Gjenskapelse av slettet data fra enheter
Vi krever at kunden sender passord og koder hvis enheten er låst, såfremt ikke annet er avtalt på forhånd. Vi kan i de fleste tilfeller bryte opp enheten hvis kunde ikke husker koden(e). Enheter, som er tilbakestilt til fabrikkinnstillinger, vil normalt ikke inneholde data som kan gjenskapes. Vi fakturerer for timene vi bruker og ikke på resultatbasis.

11. Tvisteløsning
Tvister skal søkes løst gjennom forhandlinger. Oppdragstakers hjemting vedtas som verneting.

12. Spesielle bestemmelser
Oppdrag påbegynnes når avtalt forskuddsbetaling er registrert på vår konto. Ved utvidelse av oppdraget må ny avtale inngås. Ved (eventuelle) andre avtaler i forhold til oppdrag, hvor ikke opplysninger stemmer overens med denne, vil denne avtalen være gjeldene for oppdraget.